Únia fitness centier Slovenska

Únia fitness centier Slovenska združuje fitness centrá, kluby, personálnych trénerov a iné podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti fitness, personálneho tréningu a výživy.

Vznik

Únia vzniká ako reakcia na absenciu možnosti vyjednávania so štátnymi organmi v oblasti podpory, ochrany a napredovania nášho predmetu podnikania. Účelom našej organizácie je združovať záujmy právnických a fyzických osôb pôsobiacich v našom segmente a hájiť spoločné záujmy. Získavať výhody a určovať štandart v oblasti nášho podnikania.

Členstvo a jeho podmienky

Našimi členmi sa stávajú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré o to prejavia záujem a spĺňajú legislatívne požiadavky pre podnikanie v oblasti našej pôsobnosti. (Živnosť, Právnická osoba, Občianske združenie atď.)

Podmienky:

Formuláre:

Výhody

Výhodou členstva je možnosť priamo sa podieľať na vytváraní podmienok pre legislatívne konanie v našom obore. Získavať cenne informácie ohľadom podpory a dotácií v našom odvetví. Segmentové nastavenie projektov a ich vzájomné zdieľanie s účelom znižovania nákladov pre jednotlivé prevádzky. Organizovanie vzdelávacích, tréningových a spoločenských podujatí s cieľom vytvoriť optimálne postupy pre podnikanie v oblasti fitness pre prevádzky a personálnych trénerov. Vytvorenie prístupov do databázy zoznamu fitness centier, poskytovateľov služieb v oblasti personálneho tréningu ako aj nechcených osôb.

Ciele

Cieľom nášho združenia je vytvoriť profesionálnu úniu, ktorá zabezpečí ochranu v našom odvetví v krízových situáciách, generuje silného partnera pre sektor verejnej správy a zabezpečí nastavenie procesu optimalizácie v oblasti ekonomiky, stability a relevantného uznania nášho segmentu v zastúpení únie.